Vattenfall– nomineres for at ”brande” problemer som løsninger

Det svenske energiselskab Vattenfall er mester i spin om klimaforandringer. Selskabet profilerer sig som ivrig forkæmper for klimaet, og lobbyer samtidig aktivt for at udviklingen skal fortsætte uændret med brug af kul, atomkraft og pseudo-løsninger som agrobrændstoffer (biobrændstoffer) og opsamling og lagring af CO2 (CCS).

Læs videre under billedet

Illustrationer af Polyp

Det svenske statsejede energiselskab Vattenfall er Europas fjerdestørste producent af elektricitet. Selskabet sigter mod at blive ”topscorer for miljøet” og lancerede i 2008 en højprofileret Klimarundtur hvor tusindvis af små orange figurer opfordrede folk til at skrive under på et manifest: ”Din underskrift kan bremse klimaforandringerne”.

Men kravene i Vattenfalls manifest vil ikke afværge truslen fra klimaforandringerne. De skal øge Vattenfalls overskud ved at sikre et globalt marked og en global pris for CO2-udledninger og større opbakning til hvad de betegner som ”klimavenlige teknologier”, bl.a. opsamling og lagring af CO2 og atomkraft.

De samme krav gentages af bevægelsen ”Combat Climate Change” (som Vattenfall står bag, og som er en af initiativtagere til Copenhagen Business Summit). Selskabet laver også lobbyarbejde for markedsbaserede løsninger gennem FN’s Global Compacts ”Caring for Climate”-initiativ, og gennem World Economic Forums Climate Change-initiativ – selvom der indtil videre kun er dokumentation for at CO2-markeder ikke har den ønskede virkning.

Vattenfall har planer om at bruge CCS-teknologi, hvor CO2 fanges og lagres under jorden, til at give sine kulfyrede kraftværker en renere profil. Kul er en af de mest forurenende energikilder, men Vattenfall bruger kul på 20 kraftværker rundt omkring i Europa og ønsker at bygge flere. Ifølge Det Internationale Energiagentur (der hører til fortalerne for CCS) er det ikke sandsynligt, at kommerciel udnyttelse af teknologien er realistisk før tidligst i 2020 – hvor det er for sent at forhindre de farlige klimaforandringer.

Vattenfall har lobbyet dygtigt for politisk og økonomisk støtte til CCS i Europa og er også aktiv i lobbyarbejde for atomkraft – trods lækager på dets egne kraftværker i Tyskland og Sverige.

En af Vattenfalls strategier til at nedbringe udledningerne er at brænde kul sammen med biomasse, først og fremmest fra træpiller og halm, hvorved efterspørgslen på kul fastholdes, og der lægges et øget pres på skovenes ressourcer. Vattenfall brænder også tørv6 med voldsomt skadelige konsekvenser for miljøet.

Vattenfall hævder at selskabet bliver ”klimaneutralt” i 2050, men det har i 2008 udledt 82,5 mio. tons CO2 – mere end sit hjemland, der udledte 67 mio. tons (2005).

Stem på Vattenfall af alle disse grunde!

 

Baggrundsmateriale og yderligere læsning