Shell – nomineret for ikke at leve op til grønt spin

Olieselskabet Shell nomineret for at vildlede offentligheden og foregive at gøre noget for at takle klimaændringerne, mens selskabet rent faktisk afvikler sine investeringer i vedvarende energiforsyning.

Læs videre under billedet

Illustrationer af Polyp

I 2007 blev oliegiganten Shell pålagt at trække vildledende reklamer i europæiske medier tilbage efter beskyldninger om grønvaskning. Det kan godt være at Shell har fået ryddet op i sin annoncering, men selskabet fortsætter med at vildlede offentligheden om hvad den gør for at imødegå klimaforandringerne.

Royal Dutch Shell er medlem af World Business Council on Sustainable Development, som er blandt initiativtagerne til Copenhagen Business Summit. Royal Dutch Shell har længe pralet af sit engagement i bæredygtig udvikling og sin erkendelse af behovet for at gribe ind for at imødegå klimaforandringerne. Men i strid med egne udmeldinger har Shell afviklet sine investeringer i vedvarende energi ved allerede i 2007 at droppe sin solenergiforretning og trække sig fra al vedvarende energi fra 2009.

Shell taler nu om at levere ’ansvarlig energi’. Denne kategori omfatter også tjæreudvinding fra sand i Canada – selvom Shell indrømmer at denne produktion skaber 15 % højere CO2-udledning end råolie. Denne udvindingsmetode har også katastrofale konsekvenser for miljøet.

Shells ansvarlige holdning indebærer også afbrænding af gas i Nigeria, selvom selskabet ved domstolskendelser er blevet pålagt at standse denne praksis. Shells virksomhed i Niger-deltaet har ødelagt miljøet i lokalområdet. Afbrændingen – som foregår når gassen er et biprodukt fra olieboringer – er den største kilde til CO2-udledninger i Afrika syd for Sahara. Gassen kunne udvindes til lokal brug, men i stedet brændes den af til skade for klimaet og lokalbefolkningens helbred.

Shell investerer også i brændstoffer baseret på landbrugsafgrøder, bl.a. forskning i andengenerations-teknologier, som hævdes ”ikke at konkurrere med fødevare-afgrøder”. – selvom dyrkning af de fleste afgrøder til andengenerations brændstof kræver store landområder. Shell markedsfører i øjeblikket ethanol fremstillet på hvede og sukkerrør, som bidrager til stigende fødevarepriser. Shell har flyttet sine investeringer fra vind- og solenergi over på agrobrændstoffer (biobrændstoffer).

I 2008 udledte Shell 75 mio. tons drivhusgasser (CO2-ækvivalent) – og regner kun med at mindske udledningen med 5 % i 2010.

Shell deltager aktivt i brancheorganisationen International Emissions Trading Association (IETA) og i olieindustriens brancheorganisation EUROPIA’s lobbyarbejde for at minimere omkostningerne ved handel med CO2-kvoter (emissionshandel) ved at blokere for et udspil om at lade tilladelser til raffinaderier under kvotehandelssystemet (Emissions Trading Scheme, ETS) sælge på auktion. Shells administrerende direktør er formand for en særlig arbejdsgruppe i industrilobbyen European Roundtable of Industrialists, Energy and Climate Change Working Group.

Stem på Shell, fordi de ikke har levet op til deres egne løfter.

 

Baggrundsmateriale og yderligere læsning