Repsol - nomineret for greenwashing (grønvask) af ødelæggende virksomhed

Stem på Repsol for dets himmelråbende ”greenwash” (grønvaskning) af dets aktiviteter. Selskabet søger at fremvise et billede af ansvarlighed over for samfund og miljø, mens det i virkeligheden optrapper klimakrisen, truer oprindelige folk og ødelægger miljøet.

Læs videre under billedet

Illustrationer af Polyp

Det spanske olie- og gasselskab Repsol er vokset hurtigt i Latinamerika. Selskabet hævder, at det "forener erhvervslivet og miljøet", men de projekter, der er fremhævet i selskabets egen rapport til World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), er isolerede forsøg på at ”grønvaske” Repsol's blakkede image - til ringe gavn for miljø og lokalsamfund.

Repsol's skovprojekt i Neuquén, Argentina, for eksempel, fremstilles som bidragyder til den økonomiske og sociale udvikling i regionen. Men dette lillebitte initiativ - som har vakt kritik i sig selv - overskygges af de ødelæggende virkninger, Repsol's aktiviteter i Neuquén har haft for den indfødte Mapuche-befolkning. Deres sundhed og livsstil er truet, og området er blevet erklæret i "miljømæssig undtagelsestilstand" af FN.

Repsol's aktiviteter i Latinamerika har vakt udbredt lokal kritik på baggrund af aktiviteter i oprindelige folks landområder og i beskyttede naturområder. Virksomheden er anklaget for at samarbejde med korrupte regeringer, og for at finansiere af militære styrker til at beskytte deres aktiviteter. Repsol blev ved et møde i 2008 i Permanent Peoples' Tribunal, et organ, som tolker international ret, fundet skyldig i krænkelser af oprindelige folks rettigheder og i at forvolde alvorlig skade på økosystemer.

Repsol praler med at ville nedbringe sit udslip af drivhusgasser med en million tons (CO2 ækvivalent) i 2012, men har i virkeligheden til hensigt at nå frem til dette ved at skaffe sig CO2-kreditter, samt ved at gennemføre projekter under den såkaldte Clean Development Mechanism (CDM). Dette giver Repsol mulighed for ”business as usual”. Trods energieffektiviseringstiltag er selskabets faktiske emissioner stigende.

Repsol er en ivrig fortaler for agrobrændstoffer (biobrændstoffer). Selskabet har et mål om at producere en million tons biodiesel om året i 2010. Repsol's agrobrændstoffer er hovedsagelig baseret på palmeolie, soja og raps (der oftest er genetisk modificeret). Disse agroindustrielle monokulturafgrøder har allerede haft ødelæggende konsekvenser for bønderne og oprindelige befolkningsgrupper, og øger derudover klimaforandringerne. Repsol lobbyer for at fremme agrobrændstoffer som en grøn energikilde, og gjorde sig til fortaler for et EU-mål på 25% agrobrændsler (agrobrændstof anvendelse) i transportsektoren, da en af selskabets repræsentanter beklædte posten som formand for European Biofuels Technology Platform (EBFTP) i 2006-2008. Repsol ønsker også at indføre et bæredygtigheds-certifikat til grønvaskning af agrobrændstoffer.

Repsol lobbyer aktivt for at fremme markedsbaserede løsninger på klimaforandringer med henblik på ”business as usual” med ekstra CO2-fortjeneste oveni. Stem på Repsol!

 

Baggrundsmateriale og yderligere læsning

En Castilliano:

In English: