Nominerede

Submissions for this form are closed.

Afstemningen er sluttet fredag den 22. maj kl. 14.

Vinderen af Climate Greenwash Awards 2009 vil blive offentliggjort ved en ceremoni i Kulturhuset Islands Brugge lørdag den 23. maj kl.
12.30-15.

38.96% af stemmerne. Vattenfall er nomineret for selskabets branding af problemer som løsninger. Det svenske energiselskab Vattenfall fremstiller sig slev som ivrig forkæmper for en effektiv klimapolitik, mens selskabet samtidig aktivt lobbyer for at udviklingen skal fortsætte uændret med brug af kul, atomkraft og pseudo-løsninger som agrobrændstoffer (biobrændstoffer).
Læs mere om denne nominerede virksomhed
19.35% af stemmerne. Shell er nomineret fordi selskabet vildleder offentligheden og foregiver at gøre noget for at takle klimaændringerne, mens selskabet rent faktisk afvikler sine investeringer i vedvarende energiforsyning, brænder gas af i Nigeria, samt støtter miljøskadelig energiproduktion, såsom udvinding af olie fra tjæresand.
Læs mere om denne nominerede virksomhed
14.4% af stemmerne. DONG Energy er nomineret for selskabets indsats for at fremme kulfyrede kraftværker som en måde at håndtere klimaforandringerne. DONG Energy – et vigtigt medlem af lobbygruppen Combat Climate Change – har planer om adskillige nye kulfyrede kraftværker, som vil binde Europa til en fremtid med stor udledning af CO2.
Læs mere om denne nominerede virksomhed
9.7% af stemmerne. ArcelorMittal er nomineret fordi selskabet undlader at foretage reelle reduktioner i udslippet, mens det lobbyer for at få gratis ekstra CO2-kvoter under EU’s kvotehandelssystem (ETS). Stålgiganten reklamerer også for pseudoløsninger på klimaforandringerne såsom “letvægts stål biler”, a-kraftværker og opfangning og lagring af kulstof (CCS).
Læs mere om denne nominerede virksomhed | stem
9.34% af stemmerne. BP er nomineret fordi de med så stor begejstring arbejder for CO2-handel, der er en pseudo-løsning på klimaproblemerne, fordi de skærer ned på deres investeringer i vedvarende energi, og investerer massivt i fossile brændstoffer og - på trods af alt dette - alligevel udgiver sig for at være grønne.
Læs mere om denne nominerede virksomhed
8.26% af stemmerne. Repsol er nomineret for dets klimasvindel, der består i at fremstille sig selv som et ansvarligt selskab, mens det i virkeligheden optrapper klimakrisen, bringer oprindelige folkeslag i fare og skader miljøet.
Læs mere om denne nominerede virksomhed