Hvem er hovedaktørerne bag World Business Summit on Climate Change?

Copenhagen Climate Council

Copenhagen Climate Council er vært for World Business Summit on Climate Change (Erhvervslivets verdenstopmøde om klimaforandringer). Dette råd blev oprettet specielt med henblik på klimatopmødet (COP15) af tænketanken Mandag Morgen. Mandag Morgen blev oprettet i 1989 af Erik Rasmussen – en af hovedaktørerne bage Copenhagen Climate Council. Mandag Morgen er velkendt i Danmark og Norge takket være det ugentlige nyhedsbrev.

Copenhagen Climate Council samler 30 medlemmer, mest fra forretningsverden. Deres forestilling af en ny international aftale om klima (med et globalt CO2 marked og promovering at virksomhedsvenlig teknologi) kan findes på deres hjemmeside.

3C – Combat Climate Change

The 3C Initiative blev grundlagt af det svenske energiselskab Vattenfall i 2007 for at medvirke til at forme en international klimaaftale for perioden efter 2012.  3C driver også lobbyer også for at skabe et globalt CO2 marked og for at fremme teknologier som CO2 opsamling og lagring (CCS), kernekraft og biobrændstoffer, nydeligt sammenfaldende med Vattenfall’s egne forretningsinteresser. Ca. 50 selskaber er med i 3C, heriblandt BP og DONG.

The World Economic Forum’s Initiative on Climate Change

The Initiative on Climate Change er et af mange globale initiativer lanceret af World Economic Forum (Verdens Økonomiske Forum) til at se på erhvervslivets rolle i ’fremskyndelsen af økonomisk udvikling og social fremgang’. I marts 2009 søsatte de et initiativ for økonomisk vækst med lavt CO2-udslip (på opfordring af britiske permierminister Gordon Brown), hvor de samlede magtfulde personer og store virksomheder for at fremme ’en økonomi med høj vækst og lavt CO2 udslip’. Medlemmerne omfatter bl.a. BP, Shell og Vattenfall, såvel som Copenhagen Climate Council og ’eksperter’ som Henry Derwent, direktør for det International Emissions Trading Association (IETA) og Björn Stigson, formand for World Business Council for Sustainable Development. Organisationen støtter initiativer fra erhvervslivet for at få offentlig finansiering af tekniske fix til løsning på klimakrisen.

UN Global Compact

Med sine over 5.000 underskrivere hævder UN Global Compact at være ’verdens største frivillige initiativ der forener forretningsverden og borgere’. Målsætningerne for Global Compact er uforpligtende hensigtserklæringer. Eftersom mange af dets medlemmer har set stort på målsætningerne på flere måder, har Global Compact givet anledning til et nyt begreb; ”blåvask”. Dette henviser til, at virksomhederne henter legitimitet ved at pryde sig med Global Compacts symboler, der rummer henvisninger til FN og FN’s blå farve. Blåvask udtrykker manglen på substans i Global Compact, der altså ikke nødvendigvis fører til en ændret adfærd for de virksomheder, der er medlemmer. Deres initiativ ”Tag hensyn til klimaet” (Caring for the Climate Initiative), der blev lanceret i 2007, er blevet underskrevet af 327 selskaber og vil føre til fremlæggelsen af en række rapporter på World Business Summit on Climate Change i København. ’Tag hensyn til klimaet’ siges at være et løfte fra virksomhederne om, at gøre noget for klimaet, men, ligesom med Global Compact er der ingen bindende løfter eller mekanismer til at håndhæve overholdelsen, så det giver ikke meget mening.

The Climate Group

The Climate Group blev startet af Steve Howard i 2003 og er til stede i flere lande rundt om i verden, hvor den bringer store virksomheder og regeringsmedlemmer sammen. I 2008 lancerede den sammen med Tony Blair et projekt for at fremme en international klimaaftale for perioden efter 2012.

The World Business Council for Sustainable Development

Ledes af Björn Stigson (der også er med i Copenhagen Climate Council), det  World Business Council for Sustainable Development har 200 selskaber som medlemmer. Det var det første initiativ til at ‘brande’ store virksomheder som en del af løsningen og ikke en del af problemet. WBCSD fik stor indflydelse på topmødet om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Siden dengang har WBCSD promoveret selvregulering af forretningsverden og modsat sig juridisk bindende miljøregler og sociale standarder for virksomheders aktiviteter ved hvert eneste internationale FN topmøde. På trods af en grøn retorik, har WBCSD undermineret tiltag for effektive internationale løsninger på globale miljømæssige og sociale problemer. På tidligere klimatopmøder, inklusive det seneste i Poznan (COP14, december 2008), har WBCSD, sammen med det Internationale Handelskammer (ICC) været blandt de førende i erhvervslivet på klimaområdet. I København er føringen dog blevet taget af de nordiske grupper (Copenhagen Climate Council, 3C), snarere end WBCSD, i et hidtil uset samarbejde med værtsregeringen, den danske regering.