DONG - nomineret for at sælge kulbaseret energiproduktion som klimatiltag!

DONG Energi portrætterer sig selv som med i kampen mod klimaforandringer, idet virksomheden hævder at: ”Vores vision er at kunne levere en stabil og CO2-neutral energiforsyning”. Men i virkeligheden er statsejede DONG Energy, Danmarks største energiselskab, en aktiv part i udbygningen af nye kulfyrede kraftværker, som binder Europa til en fremtid med store emissioner.

Læs videre under billedet

Illustrationer af Polyp

DONG Energy er nøgle spiller på World Business Summit of Climate Change og medlem af lobbygruppen for virksomheder kaldet Combat Climate Change (3C).

”En del af løsningen”

”DONG Energy er en del af løsningen” ifølge virksomhedens hjemmeside. ”Som energiselskab er DONG Energy medejer af CO2-problemet. Derfor bør vi selvfølgelig også være en del af løsningen.”

Og virksomheden står ganske rigtigt for en tredjedel af Danmarks CO2-udledninger, men mener at reducere effekten ved at købe CO2-kvoter gennem EU’s system for kvotehandel (ETS), investere i CO2-reducerende projekter (CDM), vedvarende energi, mere effektive kraftværker, biomasse som brændsel, ethanol til transport og opfange CO2 fra røggassen og lagre det i undergrunden (CCS).

Mere kul, flere kvote

”Kvotehandel er den rigtige måde at bekæmpe klimaforandringer” siger DONG Energy. Med sine udledninger på 12,7 mio. ton CO2 i 2008, og gennemsnitlige årlige kvote på 9,9 mio. ton har DONG Energy hårdt brug for udledningstilladelser. Målet for DONG Energy er at købe tilladelser svarende til reduktioner på gennemsnitligt 2,32 mio. ton pr år, mest ved at investere i projekter i udlandet (Clean Development Mechanism og Joint Implementation).

Kun 14 pct. af DONG Energy’s produktion kommer fra vedvarende energi kilder, og halvdelen af den el, DONG Energy producerer, er fremstillet med kul. DONGs mål er en kapacitet på 3000 MW vedvarende energi i år 2020, men på kort sigt vil DONG bruge mere kul.

DONG har planer om 1600 MW ny kulkraft i Greifswald, Tyskland, til en pris af 15 mia. kr. (ca. 2 mia. euro). I Emden, også i Tyskland, byder DONG på en grund der kan give plads til andre 1600 MW. Også i Skotland planlægger DONG Energy et værk på 1600 MW. I alt potentielt 4800 MW oveni den kapacitet på 5620 MW DONG allerede ejer.

Måske gravet ned i fremtide

DONG Energy retfærdiggør denne massive udbygning med kulkraft (uden anvendelse af spildvarme) med at anlæggene er forberedt for CCS (Carbon Capture and Storage). Samtidig indrømmer DONG Energy at CCS ikke bliver aktuelt de første mange år. DONG Energys egne forsøg med CCS har vist at der skal anvendes 1/3 af den energi der produceres alene til at fjerne CO2 fra røgen.

Lobby for kulkraf

DONG Energys manglende bekymring for klimaet illustreres af deres adfærd i Danmark. Ifølge Greenpeace, har DONG Energy overtalt den danske regering til at ophæve et forbud om at bruge kul som brændsel på nye kraftværker under påskud om mere effektiv produktion. Dette inkluderede et skift i brændsel på landets model kraftværk fra biomasse til kul.

Stem på DONG Energy hvis du ikke mener kul - og DONG Energy – bidrager til løsningen.

 

Baggrundsmateriale og yderligere læsning