BP - nomineret for grønt spin om selskabets aktiviteter

Stem på BP fordi de med så stor begejstring taler for CO2-handel, der er en pseudo-løsning på klimaproblemerne, fordi de skærer ned på deres investeringer i vedvarende energi, investerer massivt i fossile brændstoffer og - på trods af alt dette - alligevel udgiver sig for at være grønne.

Læs videre under billedet

Illustrationer af Polyp

BP, som længe har profileret sig som et selskab der handler for at imødegå klimaforandringerne, har hævdet ”igennem et årti at have været fortaler for at der træffes forebyggende foranstaltninger til at imødegå klimaændringerne”. BP er virkelig ivrig efter at blive opfattet som en forkæmper for at der sættes ind mod klimaforandringerne, men ser man nærmere på selskabets forretning, skinner det igennem at interessen for selv at følge op med handling har været mindre udtalt – for selskabet har trukket sig fra projekter om vedvarende energi og talt varmt for CCS (opsamling og lagring af CO2) og agrobrændstof (biobrændstof).

I virkeligheden styres BP’s handinger på klimaområdet tydeligvis af markedet, hvad selskabets seneste udmelding om klimaforandringerne også viser: ”Omfanget at vores aktiviteter inden for brændstoffer med lav CO2-udledning skal ses som en uafhængig forretningsbeslutning med det formål at skabe betydelige fremtidige forretningsmuligheder for BP.”

BP har også været en varm fortaler for handel med CO2 i Europa – en ”løsning” som man endnu ikke har formået at bevise skulle mindske udledningen. BP spillede en fremtrædende rolle ved udarbejdelsen af Storbritanniens plan for emissionshandel (ETS), som EU har brugt som forbillede i sin plan for emissionshandel (EU ETS). Ingen af planerne har samlet set kunnet præstere reduktion i udledningen. BP har derimod lobbyet dygtigt for at skaffe sig gratis udledningstilladelser til en værdi af millioner af euro, bl.a til BP’s egne raffinaderier. Selskabet har haft enorme indtægter fra salg af disse tilladelser.

Da BP i 1997 skiftede navn til Beyond Petroleum, brugte selskabet 600 mio. dollar på i annoncekampagner at ”brande” sine produktionsanlæg. Men selskabet lancerede først afdelingen for alternativ energi i 2005, otte år efter at BP erklærede sig som fortaler for en effektiv klimapolitik. BP hævder at have investeret 2,9 mia. dollar i ”alternativ energi” siden 2005, hvilket kun svarer til 4,2 % af selskabets samlede kapitalinvesteringer.

Og BP’s ”alternative” energikilder omfatter også ikke-vedvarende aktiviteter som gasfyrede krafværker, fangst og lagring af CO2 (CCS), brint og de ikke-bæredygtige agrobrændstoffer.

I 2009 har BP skåret sine investeringer i vedvarende energi ned med næsten 30 %.

Selskabet satser stadigvæk på at øge produktionen af olie og gas, herunder at udvinde det i miljømæssigt følsomme områder, såsom gennem bearbejdning af tjæresand i Canada, hvilket har katastrofale konsekvenser for miljøet.

BP er medlem af fem af de seks organisationer der står bag Copenhagen Business Climate Summit og er aktivt medlem af International Emissions Trading Association (IETA), der lobbyer i FN for en global plan for handel med CO2.

Stem på BP og fordøm selskabets effektive lobbyarbejde mod effektiv klimapolitik!

 

Baggrundsmateriale og yderligere læsning