ArcelorMittal – nomineret for pseudo-løsninger på klimaforandringer

Nomineret for pseudo-løsninger på klimaforandringer ArcelorMittal er nomineret for at tjene på EU's CO2-kvotehandelssystem (ETS) ved at lobbye regeringer for oversydende gratis CO2-udledningstilladelser og ved at undlade at lave rigtige nedskæringer i CO2 udledninger. Stålgiganten reklamerer for pseudoløsninger på klimaforandringerne som “letvægts stål biler”, a-kraftværker og opfangning og lagring af kulstof (CCS).

Læs videre under billedet

Illustrationer af Polyp

ArcelorMittal er verdens største stål firma, og havde sidste år et overskud på 9,4 milliarder USD. ArcelorMittal er medlem af World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og af FN’s UN Global Compact – to af arrangørerne bag World Business Summit on Climate Change.

ArcelorMittal’s stålproduktionsvirksomhed udledte i alt 240 millioner ton CO2 i 2007.

ArcelorMittal indrømmer, at det hører til den ”beskidte industri”, men har alligevel udgivet en enkelt rapport om virksomhedens ansvarlighed, Corporate Responsibility Report udgivet i juli 2008. Denne er dog blevet kritiseret for mangel på substans på miljøområdet.

En rapport udgivet af en international sammenslutning af NGO’er, med case studier af ArcelorMittal’s værker i ni lande, afslører hvordan miljøet – såvel som arbejdere og lokale beboere – betaler prisen for ArcelorMittals succes på grund af et højt niveau af forurening.

ArcelorMittal er den mest begunstigede af EU’s kvotehandelssystem (handel med kvoter for udslip af CO2). Selskabet har i gennemsnit modtaget 30 procent flere tilladelser end det havde behov for, takket være lobbyarbejde på nationalt plan og på EU-niveau. ArcelorMittals overskud for de ekstra tilladelser, det fik i perioden 2005-2008, kan indbringe selskabet en klækkelig fortjeneste på 1,3 milliarder euro, hvis de sælges.

I 2009 vil noget af ArcelorMittals ”reduktion i udslip” komme fra midlertidige lukninger af produktionsanlæg, ikke fra besparende miljøtiltag. Arcelor Mittal har sagt til en række regeringer, at den vil flytte produktionen, hvis den ikke får emissionstilladelser gratis.

I en reklamefilm hævder ArcelorMittal, at dets ”letvægts stål” kan hjælpe med at reducere CO2-udledninger fra bilerxi. Selskabet promoverer også ”genbrugshuse” af stål som en grøn løsning, selvom byggeri af et stålhuse kræver mere energi end beton eller træ.

ArcelorMittal er fortaler for det standpunkt, at atomkraft og opsamling og lagring af CO2 er ”løsninger” på klimakrisen. Selskabet opfordrer til opførelsen af nye atomreaktorer i Frankrig og Rumænien. Selskabet investerer også gerne i CCS for at sikre retten til at brænde kul i fremtiden.

Stem på ArcelorMittal, hvis du mener der er bedre måder at reducere udslippet på end løfter om at begrave CO2!

 

Baggrundsmateriale og yderligere læsning